GRIP op vitaliteit

Vitaliteit is een van de pijlers onder duurzame inzetbaarheid en werkplezier.

Vitale mensen

 • zijn energiek
 • zorgen voor de juiste hoeveelheid dynamiek
 • weten voor wat de zin is van hun activiteiten
 • weten welke richting ze op willen
 • zijn volop in contact met hun omgeving
 • zijn competent en hebben voldoende bevoegdheden.
 • zijn flexibel en passen zich voldoende snel aan
 • werken actief aan hun welbevinden en leefstijl

Download een voorbeeldrapport

Klik hier

Online vitaliteitscan

De vitaliteitscan geeft inzicht in individuele en/of collectieve vitaliteitbeleving. Er is een versie voor mensen mét werk en een voor mensen die (weer) op weg zijn naar werk. De online vragenlijst vraagt minder dan 10 minuten invultijd. In vervolg op de scan bieden wij onderstaande diensten.

Individuele terugkoppeling

De heldere rapportage biedt aanknopingspunten om zelf actief aan de slag te gaan. Toch hebben veel invullers baat bij een terugkoppelgesprek. Dit (vertrouwelijke) gesprek met een gecertificeerde coach duurt circa 1,5 uur en is erop gericht om de eigen vitaliteitsbeleving te verkennen, te herkennen en te erkennen. De volgende vragen komen aan bod:

 • Wat betekent deze uitslag nu voor mij?
 • Wat betekent (meer) vitaliteit voor mijn inzetbaarheid, werkplezier en loopbaanperspectief?
 • Welke actie wil en kan ik ondernemen om mijn vitaliteit te bewaken of vergroten?
Lees meer...

Individueel vervolg

Een en ander kan uitmonden in een plan voor het verbeteren van de eigen vitaliteit. Wie verder wil kan in één of meer vervolggesprekken in detail aan het werk met de bronnen en bedreigingen van de eigen arbeidsvreugde en inzetbaarheid. De invulling van deze gesprekken is maatwerk en afhankelijk van de wensen van de deelnemer. Waar nodig verwijzen we binnen of buiten het Capsicumnetwerk door naar dienstverleners met specifieke expertise op het gebied van leefstijl, psychisch- en emotioneel welbevinden.

Collectieve vitaliteittoets

Als het onderlinge vertrouwen en het veiligheidsgevoel van deelnemers het toelaten kan de terugkoppeling op de scan ook groepsgewijs in de vorm van een workshop plaatsvinden. Deze wordt - op basis van vrijwilligheid - georganiseerd voor groepen van 6 tot 12 deelnemers. De workshop duurt één dag. Na circa 2 maanden volgt een terugkomdagdeel om de voortgang te analyseren en de plannen eventueel bij te stellen. Afhankelijk van de uitslag van de scan en de thema's die spelen kunnen we een maatwerkvervolg aanbieden.

Data-analyse en benchmarking

In combinatie met afname van de vitaliteitsscan kunnen wij de individuele scores op afdelings- of groepsniveau aggregeren. Hierdoor komen eventuele verbanden met andere factoren in beeld. Op basis van een analyse van de collectieve vitaliteitsbeleving kunnen we meedenken over specifieke (beleids-) maatregelen die de vitaliteit van medewerbestaand of gepland onderzoek naar medewerkertevredenheid.

Toon minder...