GRIP op vitaliteit

Vitaliteit is een van de pijlers onder duurzame inzetbaarheid en werkplezier.

Vitale mensen

 • zijn energiek
 • zorgen voor de juiste hoeveelheid dynamiek
 • weten voor wat de zin is van hun activiteiten
 • weten welke richting ze op willen
 • zijn volop in contact met hun omgeving
 • zijn competent en hebben voldoende bevoegdheden.
 • zijn flexibel en passen zich voldoende snel aan
 • werken actief aan hun welbevinden en leefstijl

Download een voorbeeldrapport

Klik hier

Certifceringstraining vitaliteit

Doelgroep

(Loopbaan)coaches, HR-adviseurs, reïntegratiecoaches, verandermanagers

Doelstellingen

 • Kennis van de scan, de toepassingsmogelijkheden en beperkingen
 • Inzicht in achtergronden en pychometrische kenmerken
 • Inzicht in de toepassing en terugkoppeling van de scan
 • Inzicht in de verschillende interventiemogelijkheden (individueel en collectief)
 • Inzicht in de (on)mogelijkheden van preventief vitaliteitsmanagement

Duur

1,5 tot 2 dagen (afhankelijk van vooropleiding en ervaring). Met tussendoor oefenen in de eigen werkomgeving / praktijkervaring

Aantal deelnemers

6-12

Bijzonderheden

Inclusief 10 scans voor werkenden en 10 voor werkzoekenden.
In huis maatwerktraining is mogelijk.