GRIP op vitaliteit

Vitaliteit is een van de pijlers onder duurzame inzetbaarheid en werkplezier.

Vitale mensen

  • zijn energiek
  • zorgen voor de juiste hoeveelheid dynamiek
  • weten voor wat de zin is van hun activiteiten
  • weten welke richting ze op willen
  • zijn volop in contact met hun omgeving
  • zijn competent en hebben voldoende bevoegdheden.
  • zijn flexibel en passen zich voldoende snel aan
  • werken actief aan hun welbevinden en leefstijl

Download een voorbeeldrapport

Klik hier

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Organisaties die investeren in de vitaliteit van hun medewerkers investeren in duurzame inzetbaarheid op korte en lange termijn. Vitale medewerkers werken met plezier en bewegen flexibel mee met de voortdurende veranderingen waar elke organisatie mee te maken heeft. Goed vitaliteitmanagement levert duizenden euro's op door reductie van ziekteverzuim en andere, meer verborgen vormen van productiviteitverlies.

Sinds 2005 levert Capsicum|Co diensten en instrumenten die individuen en organisaties helpen om te sturen op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Onze aanpak onderscheidt zich door:

Positieve psychologie

Wij geloven dat vitaliteit meer is dan het vermijden van stress en andere gezondheidsbedreigende factoren. Het gaat om het leren kennen, aanboren en bewaken van energiebronnen.

Zelfsturing

En het (weer) op peil brengen van de intrinsieke motivatie voor arbeid als belangrijkste bronnen van arbeidsvitaliteit en werkplezier.

Preventie

Door regelmatige meting van vitaliteitsniveau en inrichten '10.000 urenbeurt' voor medewerkers.