Intrinsieke motivatie

GRIP op motivatie

Je kunt mensen beinvloeden door argumenteren, dreigen, belonen, slijmen...; kortom door duwen en trekken in de hoop dat ze bewegen. Dat werkt soms, maar meestal niet voor lang. Wat je eigenlijk wil, is dat mensen uit zichzelf mee gaan werken; hun intrinsieke motivatie aanboren. Zodat ze niet meedoen 'omdat het moet', maar er zelf voor kiezen om mee te werken of te veranderen.

Motivatie = willen + kunnen + gereed zijn

Motiverend Coachen (MC)  is gebaseerd op de nieuwste inzichten in de psychologie van wat mensen drijft. Een slimme combinatie van zaken waarvan bewezen is dat ze werken, van methodes voor Motiverende Gespreksvoering, Probleemoplossend Werken, Fases van gedragsverandering en andere principes die blijken te werken. Onmisbaar voor managers die werk willen maken van veranderen. Op het gebied van werk- en leefstijl, reïntegratie, duurzame inzetbaarheid,...

Referenties Motiverend Coachen

Projecten op het gebied van:

 • Ontwikkelen van educatief materiaal (boek; video's; e-learning)
 • Trainingen voor professionals
 • Trainingen voor trainers
 • Implementatie van motiverend coachen in de hele keten van revalidatiehulpverlening
 • ...

In de sector:

 • Jeugdgezondheidszorg
 • Jeugdzorg
 • Revalidatiegeneeskunde
 • Reintegratie
 • Algemeen management

Daarnaast hebben we (al dan niet met acteurs) bijdragen geleverd aan:

 • Congressen van het UWV, Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH), de Leuftinkstichting voor innovatie in de Arbo- en bedrijfsgeneeskunde, Arbeidsintermediar Oudstanding; de jaarlijkse bijeenkomst van bedrijfsartsen in de financiele sector en een professonaliseringsdag voor de Thuiszorg Zuid-West Friesland

In de kolom rechts hiervan zijn een aantal projecten nader toegelicht.