Intrinsieke motivatie

GRIP op motivatie

Je kunt mensen beinvloeden door argumenteren, dreigen, belonen, slijmen...; kortom door duwen en trekken in de hoop dat ze bewegen. Dat werkt soms, maar meestal niet voor lang. Wat je eigenlijk wil, is dat mensen uit zichzelf mee gaan werken; hun intrinsieke motivatie aanboren. Zodat ze niet meedoen 'omdat het moet', maar er zelf voor kiezen om mee te werken of te veranderen.

Motivatie = willen + kunnen + gereed zijn

Motiverend Coachen (MC)  is gebaseerd op de nieuwste inzichten in de psychologie van wat mensen drijft. Een slimme combinatie van zaken waarvan bewezen is dat ze werken, van methodes voor Motiverende Gespreksvoering, Probleemoplossend Werken, Fases van gedragsverandering en andere principes die blijken te werken. Onmisbaar voor managers die werk willen maken van veranderen. Op het gebied van werk- en leefstijl, reïntegratie, duurzame inzetbaarheid,...

Hou vergroot ú invloed op gedrag en motivatie van uw mensen?

Het denken over motivateren van mensen is sterk in beweging. Naast motivatie 1.0, onze biologische basisbehoeften zoals eten, geborgenheid en sex, is er motivatie 2.0, gebaseerd op de invloed van belonen en straffen. Als het goed gaat krijg je je beloning en wie niet meewerkt zal het uiteindelijk wel merken. Deze sturingsmechanismen zijn niet meer voldoende om invloed uit te oefenen op de client  / medewerker van de 21e eeuw. De oude mechanismen leiden tot (verbloemde) weerstand en verleiden slechts om nog meer regels en afspraken te maken om te zorgen dat 'ze' gaan doen wat 'we' afgesproken hebben.

Nu is er motivatie 3.0. Een aanpak gebaseerd op bewezen psychologische principes. Met wortels in de verslavingszorg, gedragstherapie, oplosingsgericht management en verkooptechniek. Een aanpak die ervoor zorgt dat managers en professionals 100% meer grip krijgen op het gedrag van anderen: medewerkers, klanten, cliënten of coachees. Door het aanboren van intrinsieke motivatie. Zodat ze er zelf voor kiezen om het beste van zichzelf te geven of bewust en met overuiging ergens anders hun heil zoeken. Zodat ze daar en straks doen wat u hier en nu met ze afspreekt.

Prochaska en DiClemente

De psychologie van gedragsverandering

In de 90-er jaren van de vorige eeuw onderzochten Prochaska en DiClemente een groot aantal mensen die er op eigen kracht in waren geslaagd om hun ongezonde, onverstandige of onproductieve gewoontes ten goede te veranderen.

Ze bleken vrijwel zonder uitzondering dezelfde stadia te doorlopen. Gedragsverandering is meestal geen recht toe rechtaanverhaal, maar een zoekend voorwaarts gaan, waarbij het resultaat beter is naarmate het voortraject beter is 'gelopen'.

Resultaat is het zogenaamde transtheoretische model van gedragsverandering. Uitgangspunt is dat coaches die uit zijn op gedragsverandring eerst vaststellen in welk stadium iemand is en dan hun aanpak daarop afstemmen.


Lees meer...

Capsicum|Co helpt coaches en managers om slim gebruik te maken van een uitgekiende combinatie van bewezen interventies:

  1. Motiverende gespreksvoering (Steven Rollnick en William Miller) als manier om mensen actief zelf aan het denken te zetten.
  2. Oplossingsgericht werken ( Insoo Kim Berg; Coert Visser) om mensen in een positieve modus te krijgen en te houden.
  3. Elementen uit 'Dromen, Durven , Doen' (Ben Tiggelaar) om mensen te helpen om voor zichzelf haalbare plannen te ontwikkelen en zich voor te bereiden op terugval.
  4. De Psychologie van gedragsbeinvloeding zoals beschreven door Cialdini in zijn boek 'Invloed'.

Sinds 2005 hebben wij honderden professionals opgeleid. Artsen, para-medici, reïntegratiecoaches, trainers, jeugdzorgmedewerkers, et cetera. Wij beschikken over veel zelf ontwikkeld educatief materiaal op het gebied van motiverende gespreksvoering.

Toon minder...