GRIP op je loopbaan

Als een aanvankelijke zekerheid zoals een vaste baan wegvalt of in gevaar komt, vallen we uit ons verband. Dan is het tijd om op zoek te gaan naar de zekerheden in onszelf, om van daaruit nieuwe keuzes te maken. Dan kan het nodig zijn om ingesleten patronen te onderzoeken, en misschien los te laten om een nieuw loopbaanperspectief te vinden. Zodat je er met wat hulp van een ander (opnieuw) achter komt waar je wérkelijke sterktes liggen en wat je misschien beter kunt vermijden.

Capsicum|Co begeleidt dit proces met persoonlijke betrokkenheid en respect voor persoonlijke grenzen.

Specialisaties:

  • Reïntegratie vanuit ziekte en/of psychische problemen
  • Reïntegratie vanuit (dreigend) ontslag
  • Loopbaanbegeleiding
  • Coaching
  • Sollicitatietraining

GRIP: loslaten om verder te komen

Loopbaancoaching

Voor wie?

Wij werken vooral met mensen met hbo of academisch niveau, die bereid zijn grondig te onderzoeken wie zij zelf zijn en wat zij te bieden hebben.

Door?

De partner die je het meeste aanspreekt. Voor Petra Zaanen is loopbaancoaching haar hoofdactiviteit. Onder de naam Fidessa werkt zij sinds 15 jaar als loopbaanbegeleider en coach. Zij is Noloc gecertificeerd loopbaanadviseur/coach met 15 jaar ervaring in het begeleiden van ontwikkelingstrajecten voor individueen en teams. De 'mannen' coachen wat meer intuitief en waarschijnjnlijk wat meer met de ratio als voornaamste leidraad. Aan u de keuze.

Werkwijze

Het traject wordt altijd afgestemd op uw persoon en behoeften. Dat kan betekenen dat we vooral uw levensverhaal en ervaringen in het werk als uitgangspunt nemen, maar het kan ook dat we op basis van testresultaten (persoonlijkheid, drijfveren, werkvoorkeuren) werken naar een nieuw perspectief. In elk geval zullen we u uitdagen om goed naar uzelf, werk en uw relatie daarmee te kijken. In een kosteloos kennismakingsgesprek stellen we het begeleidingsprogramma vast.