Grip op generaties

Mensen van verschillende leeftijden zijn opgegroeid in verschillende (werk-)omgevingen waarin ze geleerd hebben om op een bepaalde manier op uitdagingen te reageren. Ze kijken bijvoorbeeld anders aan tegen de balans werk-privé, tegen autoriteit, tegen het gebruik van technologie, et cetera.

Dat geeft wellicht hier en daar wrijvingen, maar de ervaring leert dat het ook mogelijk is om de sterktes van elke generatie te verbinden door mensen te laten ervaren dat samenwerken loont. Met de online GTST vragenlijst brengen we in kaart in hoeverre uw organisatie de generatieverschillen actief en productief weet te managen.

Na meten en weten komt doen

Nadat de resultaten van de scan zijn doorgesproken en vast is gesteld welke factoren aandacht verdienen gaan we aan de slag. Onze aanpak is gebaseerd op de 4B methode, die bestaat uit vier, desgewenst facultatieve, fasen.

De vier fasen zijn gericht zijn op het bevorderen van de samenwerking tussen generaties.

  • Bewustworden: wat is de huidige beleving van intergenerationeel samenwerken?
  • Bewegen: welke factoren bevorderen de samenwerking tussen generaties en welke werken belemmerend?
  • Bereiken: hoe ziet de gewenste samenwerking tussen generaties eruit? En hoe bewegen we daarnaar toe?
  • Bestendigen: hoe houden we het niveau van samenwerking tussen generaties vast en wat kunnen we daaraan bijdragen?

Wat kunnen we zoal doen?

Per fase en of per factor voor intergenerationeel samenwerken hebben we verschillende producten en diensten afhankelijk van uw eisen en wensen zoals: bewustwordingsessies, strategische personeelsplanning, loopbaancoaching, programma’s voor job rotation, trainingen duurzame inzetbaarheid, vitaliteitsmetingen & -trainingen.