Grip op generaties

Mensen van verschillende leeftijden zijn opgegroeid in verschillende (werk-)omgevingen waarin ze geleerd hebben om op een bepaalde manier op uitdagingen te reageren. Ze kijken bijvoorbeeld anders aan tegen de balans werk-privé, tegen autoriteit, tegen het gebruik van technologie, et cetera.

Dat geeft wellicht hier en daar wrijvingen, maar de ervaring leert dat het ook mogelijk is om de sterktes van elke generatie te verbinden door mensen te laten ervaren dat samenwerken loont. Met de online GTST vragenlijst brengen we in kaart in hoeverre uw organisatie de generatieverschillen actief en productief weet te managen.

GTST certificering

Organisaties die de scan willen inpassen in hun eigen generatiebeleid kunnen bij ons onder voorwaarden terecht voor overdracht van kennis, ervaring en materialen.

(under construction)