Grip op generaties

Mensen van verschillende leeftijden zijn opgegroeid in verschillende (werk-)omgevingen waarin ze geleerd hebben om op een bepaalde manier op uitdagingen te reageren. Ze kijken bijvoorbeeld anders aan tegen de balans werk-privé, tegen autoriteit, tegen het gebruik van technologie, et cetera.

Dat geeft wellicht hier en daar wrijvingen, maar de ervaring leert dat het ook mogelijk is om de sterktes van elke generatie te verbinden door mensen te laten ervaren dat samenwerken loont. Met de online GTST vragenlijst brengen we in kaart in hoeverre uw organisatie de generatieverschillen actief en productief weet te managen.

Generatietolerantie scan

De GTST is een vragenlijst die de beleving van de samenwerking tussen de verschillende generaties op de werkplek inzichtelijk maakt. Ze geeft in korte tijd inzicht hoe het gesteld is met de belangrijkste factoren die intergenerationeel samenwerken bevorderen. De scan maakt mensen en organisaties op een verantwoorde manier bewust van de mogelijkheden om de samenwerking tussen leeftijdsgroepen gericht te ontwikkelen.

Proces

Na ontvangst van een inlogcode geeft de invuller op internet aan in welke mate bepaalde stellingen van toepassing zijn. Na circa 85 vragen en in ongeveer 10 minuten genereert de scan een inzichtelijk rapport van hoe de invuller de samenwerking tussen generaties beleeft. Dit rapport geeft een beeld van de algemene generatie tolerantie en een zevental onderliggende factoren. 

Indien gewenst maken wij een geconsolideerd rapport van alle invuller binnen een of meer groepen binnen een organisatie.

Toepassingen

  • Preventief generatiebeleid: periodiek onderzoek en regelmatig onderhoud van de samenwerking tussen generaties.
  • Generatiebeleid ontwikkelen op basis van inzicht in de succesfactor van samenwerken tussen generaties
  • Handvatten krijgen om de verschillen tussen generaties positief aan te wenden
  • Draagvlak creëren voor generatiebewust personeelbeleid
  • Organisatie ‘generatie-proof’ maken