GRIP op P-kwesties

Capsicum|Co is een adviseursnetwerk dat expertise bundelt rondom duurzame inzetbaarheid.

Motriverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering voor sociaal agogische werk

Nieuw boek van Frank Goijarts over Motiverende Gespreksvoering. Lees meer...

Partners die de Vitaliteitsscan gebruiken

Hiernaast ziet u de partners met een licentie voor gebruik van een of meer van de varianten van de vitaliteitscan. Na het volgen van een certificeringtraining krijgen zij toegang tot een eigen website waar ze zonder tussenkomst van derden zelf scans aanmaken, uitnodigingen aan deelnemers sturen en PDF rapporten kunnen downloaden.