Intrinsieke motivatie

GRIP op motivatie

Je kunt mensen beinvloeden door argumenteren, dreigen, belonen, slijmen...; kortom door duwen en trekken in de hoop dat ze bewegen. Dat werkt soms, maar meestal niet voor lang. Wat je eigenlijk wil, is dat mensen uit zichzelf mee gaan werken; hun intrinsieke motivatie aanboren. Zodat ze niet meedoen 'omdat het moet', maar er zelf voor kiezen om mee te werken of te veranderen.

Motivatie = willen + kunnen + gereed zijn

Motiverend Coachen (MC)  is gebaseerd op de nieuwste inzichten in de psychologie van wat mensen drijft. Een slimme combinatie van zaken waarvan bewezen is dat ze werken, van methodes voor Motiverende Gespreksvoering, Probleemoplossend Werken, Fases van gedragsverandering en andere principes die blijken te werken. Onmisbaar voor managers die werk willen maken van veranderen. Op het gebied van werk- en leefstijl, reïntegratie, duurzame inzetbaarheid,...

Motiverende gespreksvoering voor sociaal agogisch werk

In mei 2012 verschenen bij Bohn Staffleu van Lochem in Houten. Auteurs Michaela van der Veen en Frank Goijarts, 184 pagina's. € 29,95.

Motivernde gespreksvoering voor Sociaal Agogosich werk

Hoe bouw je een werkbare relatie op? Hoe breng je cliënten zover dat ze er zelf voor keizen hun gedrag te veranderen? Dit boek biedt eentoegankelijke en praktische vertaling van recente inzichten in het beinvloeden van motivatie en gedrag naar de praktijk van het sociaal agogisch werkveld.

Voor maatschappelijk werkers, jeugdwerkers, pedagogische medewerkers, groepsleiders, kindertherapeuten..., kortom iedereen die invloed wil uitoefenen op het gedrag van zijn cliënten

Met begeleidende website met aanvullend materiaal in de vorm van video, downloads, toetsvragen en handig naslagmateriaal.

Meer informatie en bestellen.